Έργα Υποδομής

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ), Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινή...
Εργασίες κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος και το...
Κατασκευή Φ.Ο. "Ανάπλασης Ο.Τ.9 Δήμου Λυκόβρυσης,...
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ., Φέρων Οργανισμός Σταθμού METRO ΗΛΙΟΥ...
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ., Φέρων Οργανισμός ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ METRO
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ., Φέρων Οργανισμός Σταθμού METRO ΕΛΛΗΝ...
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ., Φέρων Οργανισμός Σταθμού METRO ΑΡΓΥΡ...
ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ, Κατασκευή Φ.Ο. στο Συγρότημα εκ...
ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ, Κατασκευή νέου αμαξοστασίου της...