ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ

Κατασκευή Φ.Ο. "Ανάπλασης Ο.Τ.9 Δήμου Λυκόβρυσης, Διαμόρφωσης Χώρου Πρασίνου, Αναψυχής, Κολυμβυτικών εγκαταστάσεων, καταστημάτων και υπόγειου χώρου στάθμευσης.", Σ. Βενιζέλου - Δημοκρατίας -Αγ. Παρασκευής και Φυρογένη, Λυκόβρυση Αττικής.