ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ), Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων, Πλατεία Πλατάνων, Κηφισιά.