ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δάπεδα ( μάρμαρα-πλακίδια-ξύλινα πατώματα),Ξηρά Δόμηση (γυψοσανίδες),Χρωματισμοί, Κουφώματα- Αλουμίνια ,Μονώσεις (θερμοπροσόψεις-υγρομονώσεις κλπ),Κατασκευή Στέγης, Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου