ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ

ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ, Κατασκευή Φ.Ο. στο Συγρότημα εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΚΕΤΑ/ΑΣΠΑΙΤΕ ( Πρώην ΣΕΛΕΤΕ).

Τ.Μ.: 
10000