Εξοπλισμός

 

 • Συστήματα καλουπώματος DOKA
  • Πλαισιωτοί & δοκιδωτοί  ξυλότυποι και μεταλλότυποι καλουπώματος τοιχίων και υποστηλωμάτων  Framax & Dokaset  
  • Συστήματα καλουπώματος πλακών Dokaflex  
  • Σύστημα Αναρρίχησης  
  • Ξύλινα Δοκάρια, Σανίδες Καλουπώματος, Υποστηρίγματα πλακών Eurex  
  • Πλατφόρμες Εργασίας και προστασίας
  • Betoform Doka Ply eco 
  • Συστήματα Σκαλωσιάς
 • Μεταλλικά καλούπια, μεταλλότυποι, πλαίσια & ικριώματα

Συνολικής  επιφανείας πλέον των 50.000 m2

 • Τέσσερις (4) Οικοδομικούς Γερανούς  SAEZ – S52 με μήκος μπούμας 52m
 • Δύο (2) Φορτηγά ανατρεπόμενα και εφοδιασμένα με τηλεσκοπικό γερανό
 • Δύο (2) Φορτηγά Γενικής Χρήσης
 • Επτά (7) Εργοταξιακούς  οικίσκους ISOBOX
 • Εργοταξιακές αποθήκες υλικών & εργαλείων (Containers)  
 • Αεροσυμπιεστές, Δονητές, Ηλεκτροσυγκολλήσεις και πλήθος Βοηθητικών Μηχανημάτων και Εργαλείων Χειρός.