Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (Κοινοπραξία Κατασκευής Θριασίου ΕΡΓΟΣΕ)

Εργασίες κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού για το έργο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Β΄ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ" - ΕΡΓΟΣΕ -