Έργα σε εξέλιξη

ΕΛΠΕΝ Α.Ε., Νέο Αθλητικό, Ερευνητικό και Συνεδριακ...
Α. ΙΣΜΑΗΛΟΣ Α.Ε., Νέο Διώροφο Κτίριο Συνεργείου Αυ...