Α.ΙΣΜΑΗΛΟΣ Α.Ε -ΜΑΡΟΥΣΙ

Α. ΙΣΜΑΗΛΟΣ Α.Ε., Νέο Διώροφο Κτίριο Συνεργείου Αυτοκινήτων με Υπόγειο και Κτίριο Καταστήματος, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 7, Μαρούσι Αττικής

Τ.Μ.: 
1.000