ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Εμπορικό Κέντρο με 5 υπόγειους χώρους στάθμευσης, Βασ.Σοφίας & Κων. Παλαιολόγου, Μαρούσι.

Τ.Μ.: 
13000